مدیریت پروژه

مدیریت پروژه هماهنگ سازی تمامی آیتم های مربوط به یک ساختمان از قبیل هزینه، زمان، طراحی، متریال، ساخت و بهره برداری را در بر می گیرد.

چنانچه نیاز به ارتباط سریع با ما دارید می توانید فرم تماس را از طریق زیر تکمیل نمایید.

ارتباط با ما

فرآیند پروژه

هر فعالیت دارای پروسه را پروژه می گویند که شامل آیتم های مختلفی است.

زمانی که هر کدام از این آیتم ها علی الخصوص بعد اقتصادی و زمان از استاندارد اولیه خارج شود یعنی در روند پروژه به مشکل خواهیم خورد چرا که متغیر های بسیار مهمی از نظر اقتصادی و مسائل وابسته روی پروژه تاثیر خواهد گذاشت. زمانی که به آیتم های فوق توجه نکنیم پروژه از چهارچوب در نظر گرفته شده در ابتدای کار خارج گردیده و موجب آسیب برای عوامل پروژه می شود. همچنین دیگر متغیرها نظیر خرید مصالح از صنایع دسته اول و عوامل وابسته می تواند معنای پروژه را برای ما کامل کند. از دیگر عوامل مهم در شروع پروژه که باید در نظر گرفته شود مدیریت ریسک می باشد لذا مجموعه RA با در نظر گرفتن تمامی شرایط و احتمالات پایبند به زمان و اصول کار پروژه را مدیریت می کند.

Project-Management