توضیحات

اجرای نازک کاری پروژه 816 واحدی آ-دی- ال در چهار برج 15 طبقه و 10 ساختمان 5 طبقه و 4 ساختمان 9 طبقه در واحد های 2-3-4 خوابه

آدرس : محالمه – شهر الجر – کشور الجزایر