توضیحات

اجرای نازک کاری پروژه 1684 واحدی آ-دی-ال در 44 بلوک 9 طبقه واحد های 2-3-4 خوابه

آدرس : منطقه محالمه -شهر الجر-کشور الجزایر