توضیحات

اجرای نازک کاری 1500 واحد از پروژه 5000 واحدی آ-دی-ال واحد های 2-3-4 خوابه
آدرس : محالمه – شهر الجر – کشور الجزایر