توضیحات

اجرای سازه و نازک کاری پروژه 832 واحدی آ-دی-ال در 18 بلوک 9 طبقه واحد های 2-3-4 خوابه

آدرس : محالمه شهر الجر کشور الجزایر