توضیحات

اجرای سازه و نازک کاری پروژه 128 واحدی ای ان پی در 6 بلوک و بلوک های 8 و 9 طبقه واحدهای 5 خوابه

آدرس : برج الکیفان شهر الجر کشور الجزایر