توضیحات

ساختمان کلاسیک اداری و خدماتی در گلگشت تبریز به متراژ 600 مترمربع در 11 طبقه