توضیحات

ویلای مدرن جنگلی در چالوس، 2 طبقه به متراژ 300 مترمربع.