توضیحات

میدان میوه و تره بار جدید شهر همدان

متراژ : 53.8 هکتار