توضیحات

طراحی نمای مسکونی 5 طبقه در 140 مترمربع در کلانشهر تبریز.