توضیحات

طراحی داخلی در سبک مدرن در تجریش تهران به متراژ 160 متر مربع