توضیحات

طراحی باغ ویلایی در 1200 مترمربع در منطقه ویلایی باغ یعقوب کلانشهر تبریز.