توضیحات

ساختمان کلاسیک مسکونی در 7 طبقه و به متراژ 165 مترمربع در تهران.