توضیحات

ساختمان مسکونی کلاسیک واقع در مازندران در 2 طبقه و 160 مترمربع