توضیحات

ساختمان تجاری و اداری مدرن به متراژ 140 مترمربع در 7 طبقه واقع در مازندران