هویت در ساخت

در این مجموعه می کوشیم تا بناها صاحب هویت و روح باشند.

در مجموعه RA تمامی سعی خود را براین نهادیم تا با ارائه خدمات فنی و تخصصی نیازها و رویاهای شما را به واقعیت تبدیل کنیم.

ما بر آنیم تا با بهره گیری از نیروهای متخصص در زمینه ی معماری ، شهرسازی ، مهندسی سازه ، ساخت و مدیریت پروژه هر آنچه میخواهید را جامع عمل بپوشانیم همچنین سعی شده با ایجاد بستر تکنولوژی در صنعت سبز ساختمان تحولی شگرف در کیفیت زندگی ایجاد نماییم.

مهندسی

معماری

رویدادها

مدیریت پروژه

پـروژه‌های اخیر

پروژه های اجرا شده توسط مجموعه

تمامی نمونه کارها

به ما اعتماد کردند